Pages

Sunday, May 19, 2013

Лаоз, Жуанз ба Бомбын үзэл санаа 老庄与道家思想

Лаоз, Жуанз ба Бомбын үзэл санаа

老庄与道家思想


Монгол хүн хятадын эдгээр айхтар үзэл номлолын талаар барагцаалсан ч ойлголттой байж сөрөх байх шүү


 

中国道家思想的创始人是春秋末年的老子。老子,姓李,名耳,曾经做过周代管理政府藏书的史官。老子的著作《道德经》虽然只有5 000多字,但是对后来的中国人却产生了非常深远的影响。老子用“道”来说明宇宙万物的产生和演变,他告诉人们在思想和行为上也要遵循“道”的特点和规 律,顺应自然,要以柔克刚,因为表面脆弱的东西往往本质坚强。

Хятадын Бомбын үзэл үндэслэгч нь Чунь Цю-гийн сүүлчийн жилүүдэд амьдарч асан Лаоз юм. Ли овогт Лаозын жинхэнэ нэрийг Эр гэх ба тэр өмнө нь Жоу улсын төрийн номын сангийн архивын эрхлэгч хийж байжээ. Лаозын алдарт “Ёслолт ном” нь ердөө 5000 ханзтай ч хожим Хятадын ард түмэнд маш гүнзгийгээр нөлөөлсөн байдаг. Лаоз "Дау" гэдэг ганц ханзаар энэхүү ертөнцийн түмэн биесийн үүсэл хөгжил, өөрчлөлтийг илэрхийлсэн, тэр хүмүүст өөрийн үзэл санаа болон үйл хөдлөлдөө "Дау"-ын онцлог, зүй тогтлыг хүндэтгэн тусган үзэж байгалийн жамаар явах ёстой “зөөлнөөр хатууг ялдаг”, хэврэг харагдаж байгаа юм нь байгальд хамгийн хатуу нь байдаг гэдэгт итэдэг байжээ.

后来的庄子继承和发展了老子的思想。庄子,名周,曾经做过宋国“蒙”这个地方的漆园吏。庄子在他的著作《庄子》中,继承和发展了老子的“道法自然” 的观点,主张将外在的万物与自我等同起来,将生与死等同起来,庄子追求的是精神世界的超越和逍遥。因为老子和庄子的思想有很多相似性,所以后人习惯以“老 庄”并称。

Хожим ньЛаозын үзэл бодлыг Жуанз үргэлжлүүлэн хөгжүүлсэн. Жуанзын нэрийг Жоу гэдэг ба тэр өмнө нь Сун улсын үед Мэн гэдэг газрын бага түшмэлээр ажиллаж байв. Тэр өөрийн алдарт ном "Жуанз" дотор Лаозын Бомбын шашны үзэл суртлыг үргэлжлүүлэн, илүү хөгжүүлэн бичсэн байдаг бөгөөд үүндээ аливаа юмны өнгөн тал нь өөртэйгээ адилхан байдаг, амьдрал үхэл хоёр бол тэнцүү гэсэн байдаг. Жуанз сэтгэлийн ертөнцөөс хэтрэн давах, эрх чөлөөтэй тааваараа байхын ухааныг эрэн хайж байв. Лаоз, Жуанзын сургаал нь хоорондоо нэлээд төстэй, ойролцоо учраас хожим хүмүүс "Лао Жуан" гэж товчилж нэрлэх болжээ.

No comments: